Robotter til græs

Robotter til græs

Robotter til professionelt græspleje er en branche der vokser eksplosivt i disse år. Danmark er også på det område langt fremme og er på mange måder i front med brugen af robotter til parker, veje, boldbaner, golfanlæg og boligselskaber.

Robotter på græs

Robotter til professionelt græspleje er en branche der vokser eksplosivt i disse år. Danmark er også på det område langt fremme og er på mange måder i front med brugen af robotter til parker, veje, boldbaner, golfanlæg og boligselskaber.

Der forventes at blive solgt i omegnen af 1.000.000 robotter til græspleje i år.  For ca.10 år siden var det et næsten ikke eksisterede område og man forventer at tallet stiger med ca. 25% årligt. Langt størstedelen er dog stadig salg til private græsplæner.

Som nævnt stiger det professionelle salg også nu, og det er Maybe Robotics ambition at være Danmarks samlingspunkt og dynamo indenfor både videns opsamling og ikke mindst vidensdeling på dette område. 
Vi er godt i gang med et stærkt forum for Groundsmen (park, vej og boldbaner) og ambitionen er yderligere at sætte fokus på Golf-segmentet og boligselskaber i 2020.

Udover netværksdelen er vi også aktive oplægsholdere, og har blandt andet holdt oplæg på årets have og landskabs messe i Slagelse, hvor billedet herunder er taget.

   
 

D. 13.November mødes vi igen omkring robotter til parker, veje og boldbaner.

Meld dig ind allerede idag – og vær med til at tegne fremtiden.

Børnene i robotbyen

Børnene i robotbyen

Danske skoleelever skal i disse år rustes til at gå en digital fremtid i møde. De fleste børn finder det ekstremt spændende, men ansvaret for at tilrettelægge strategier og initiativer ligger på de voksnes skuldre. Teknologien skal vi indkøbe og bruge med omtanke for det hele menneske og barn.

Børnene i robotbyen

Danske skoleelever skal i disse år rustes til at gå en digital fremtid i møde. De fleste børn finder det ekstremt spændende, men ansvaret for at tilrettelægge strategier og initiativer ligger på de voksnes skuldre. Teknologien skal vi indkøbe og bruge med omtanke for det hele menneske og barn.

Fra ide til handling

 

Der findes utallige eksempler på teknologier der er købt ind og bagefter må stå i en kælder og være ubrugte – i bedste fald. Som i alle andre brancher kan leverandørerne jo som bekendt alt og produkterne er fejlfrie – lige indtil vi skal i gang med at bruge dem. Den gode nyhed er, at kommunerne bliver dygtigere og dygtigere til at gennemskue teknologierne og videndelingen på tværs gør, at får man en dårlig oplevelse et sted, så ved resten af kommunerne det ret hurtigt.

Odense kommune har decideret valgt en strategi der hedder børnene i robotbyen. Her er der ingen slinger i valsen for Odense har valgt at være verdens centrum for robotteknologi. Og hvis man ikke rækker efter stjernerne så når man dem jo som bekendt aldrig.

25.september har Odense kommune sagt ja til at holde oplæg om dette i vores netværk om teknologiforståelse i skolen.

Det glæder vi os til.

Forstå brugeren og vind markedet

Forstå brugeren og vind markedet

Hvis brugeren er glad for produktet og dermed forstår at bruge det intuitivt så bliver det en succes. Så simpelt kan det siges. Danmark er kendt for design, kreativitet og kvalitet. Hvis der er nogle der skal designe fremtidens robotløsninger – så er det da danske virksomheder.

Forstå brugeren og vind markedet

Hvis brugeren er glad for produktet og dermed forstår at bruge det intuitivt så bliver det en succes. Så simpelt kan det siges. Danmark er kendt for design, kreativitet og kvalitet. Hvis der er nogle der skal designe fremtidens robotløsninger – så er det da danske virksomheder.

Fremtidens R&D projektgrupper vil indeholde antroprologer, UX professionelle, designere og en række andre kompetencer. Den tid hvor ingeniørerne byggede firkantede robotter med avanceret kodesprog til fabrikkerne er overstået. Nu skal alle robotter fødes med intuitiv brugergrænseflade og et design der appellerer til brugergruppen.

Det handler naturligvis om brugeroplevelse og give kunden den bedste oplevelse, men det er ikke kun næstekærlighed det hele. Verdens største firmaer der tjener allerflest penge har fundet ud af det. Apple er et godt eksempel, hvor det intuitive og enkeltheden er i højsædet.  Robotter er gået fra at være et specialistværktøj til hver mands eje. Det er først nu (og egentlig med danske Universal Robots) der blev sat fokus på godt design og et enkelt udtryk.I disse år er der stort fokus på kundens oplevelse af teknologien og mange firmaer er meget innovative i deres tilgang.

For at give dem en platform for samarbejde og videndeling og dermed gøre dem endnu bedre til at nå nye mål, sætter vi spot på dette gennem et netværk der skal besøge de bedste og se på eksempler fra de mest innovative.

Netværket hedder UX in Robotics og samles første gang 18 september.

Første møde er gratis.