Børnene i robotbyen

Børnene i robotbyen

Danske skoleelever skal i disse år rustes til at gå en digital fremtid i møde. De fleste børn finder det ekstremt spændende, men ansvaret for at tilrettelægge strategier og initiativer ligger på de voksnes skuldre. Teknologien skal vi indkøbe og bruge med omtanke for det hele menneske og barn.

Børnene i robotbyen

Danske skoleelever skal i disse år rustes til at gå en digital fremtid i møde. De fleste børn finder det ekstremt spændende, men ansvaret for at tilrettelægge strategier og initiativer ligger på de voksnes skuldre. Teknologien skal vi indkøbe og bruge med omtanke for det hele menneske og barn.

Fra ide til handling

 

Der findes utallige eksempler på teknologier der er købt ind og bagefter må stå i en kælder og være ubrugte – i bedste fald. Som i alle andre brancher kan leverandørerne jo som bekendt alt og produkterne er fejlfrie – lige indtil vi skal i gang med at bruge dem. Den gode nyhed er, at kommunerne bliver dygtigere og dygtigere til at gennemskue teknologierne og videndelingen på tværs gør, at får man en dårlig oplevelse et sted, så ved resten af kommunerne det ret hurtigt.

Odense kommune har decideret valgt en strategi der hedder børnene i robotbyen. Her er der ingen slinger i valsen for Odense har valgt at være verdens centrum for robotteknologi. Og hvis man ikke rækker efter stjernerne så når man dem jo som bekendt aldrig.

25.september har Odense kommune sagt ja til at holde oplæg om dette i vores netværk om teknologiforståelse i skolen.

Det glæder vi os til.

Robotter i undervisning: Hvad er meningen?

Robotter i undervisning: Hvad er meningen?

De børn, der går i grundskolen i dag, vil blive unge og voksne i en verden med computere overalt. Computerne vil styre deres biler og deres indkøb, og der vil formentlig være computere integreret i alting: køleskabe, vaskemaskiner,

Hvorfor skal der være robotter i undervisningen?

De børn, der går i grundskolen i dag, vil blive unge og voksne i en verden med computere overalt. Computerne vil styre deres biler og deres indkøb, og der vil formentlig være computere integreret i alting: køleskabe, vaskemaskiner, transportmidler osv.

Computerne er kraftfulde maskiner, som enten kan betjenes eller programmeres. Når man betjener en computer, bruger man den til at udføre en opgave, som andre har lært den. Programmerer man derimod en computer, kan man få den til at løse præcis den opgave, man selv har. Det er forskellen på at lege med en Lego-bil, som andre har bygget, og på at bygge sin egen bil af Lego-klodser.

Det handler om, at børnene kan opleve forskellen på på at være digitale skabere og digitale forbrugere.

Hvad kan teknologiforståelse i skolen bidrage til?

Programmering og digital skabelse inviterer til at lære ved at prøve og til at forstå, at fejl er en naturlig del af læringsprocessen. Det er ufarligt at fejle i den digitale verden, fordi ting meget let kan laves om.

Resultatet er børn, der er kreative og innovative, og som tør prøve kræfter med nye muligheder. Børn med de evner har gode chancer for succes, uanset deres karrierevalg.

Programmering som læringsredskab

Når man vælger at bruge robotter i undervisningen, så skal det først og fremmest være et redskab til teknologiforståelse.

I den nye naturfagsstrategi er en styrkelse af teknologiforståelsen et af målene der er sat fra regeringens side, for at børn og unge ikke kun skal være brugere af teknologi, men også have en forståelse for hvorfor og hvordan teknologien fungerer.

Robotter og kodning er gode redskaber til at give en teknologiforståelse, da man lynhurtigt kan se om konstruktionen og programmeringen af robotten er rigtig, og man dermed har “løst” opgaven.

Brug netværk for at lære af hinanden og undgå at lave samme fejl!

At indkøbe robotter bare fordi en “smart sælger” presser sig på, er i bedste fald meningsløst og spild af penge. Og i værste fald kilde til intern splid og frustration.

Ikke desto mindre er det et faktum at mange skoler over hele landet har gjort dette, og siden hen har nogle af disse robotsæt stået gemt i kældre og skabe uden at blive brugt.

Så læg en plan for hvad jeres skole eller kommune vil med robotter og kodning, og gå så i gang med at se hvad andre har gjort.

Det kan I bruge et netværk som ”Robotter til undervisning” til.

Når så I har afluret andre kunsten efter, så kan i gå i gang med at indkøbe og implementere.

Det med at bruge netværk er faktisk pkt. 5 i Naturfagsstrategien – lær af hinanden og undgå at lave de samme fejl.

Og husk at det er helt OK at være i tvivl – der er alle de andre også.

DISCLAIMER:

Man tænker ofte, at skal eleverne lære noget nyt i skolen, så skal det ske på bekostning af noget andet, som de så ikke skal lære.

Sådan er det ikke med programmering. Tværtimod gør programmering det lettere for eleverne at lære andre fag, på samme måde som de skrive-, regne- og læsefærdigheder, eleverne får i de små klasser, gør det muligt for dem at lære andre fag på senere klassetrin.

Programmering gør det muligt at afprøve matematik i praksis; det gør det muligt at lave forsøg, hvor fysikkens love er ophævet. Programmering gør den danske stil interaktiv og multimodal, og den gør det muligt at flytte meget teoretisk undervisning over i den fysiske verden.

Lærerne får lettere ved at differentiere undervisningen, så den passer til den enkelte elevs niveau og læringsstil.

Det handler altså ikke kun om at lære at programmere, men også at programmere for at lære.

Forfatter: Bjarke fra Maybe Robotics

Bjarke Falk Nielsen, daglig leder og stifter af Maybe Robotics.

Bjarke har 20 års erfaring med robotudvikling. De første 7½ år fra LEGO i Billund hvor LEGO udviklede LEGO MINDSTORMS sættet og de sidste 12½ år med at opbygge robotklyngen RoboCluster omkring Syddansk Universitet i Odense.

Senest er Bjarke udpeget som dansk landechef for FIRST Scandinavia som har til formål at motivere børn og unge til at arbejde med naturvidenskab og teknologi, for at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke i Danmark til de tekniske og naturvidenskabelige fag.

Maybe Robotics er stiftet for at være en stemme der husker at teknologi er godt, men kun hvis det bliver brugt rigtigt sammen med mennesker. Derfor er fokus at sætte spot på muligheder og faldgruber når ny robotteknologi skal integreres i både skoler, kommuner og industrien.

Deltag i gratis intromøde

Overvejer I at implementere robotter i undervisningen? Men er i tvivl om hvordan I kommer i gang eller videre?

Deltag i intromødet og få afklaring på om nichenetværket “Robotter i undervisning” er noget for jer.

Det foregår Østerbro 4, 5690 Tommerup, den 20. november, kl. 9.00 – 11.00

Tilmeld dig Robotter til undervisning

Et medlemsskab af robotter til undervisning giver adgang til 4 fulde moduler der kører i januar, april og juni 2019 samt inspirerende oplægsholdere, interessante arrangementer, indsigtsfulde cases, engagerende mødesteder, god mad og spændende mennesker.

Du kan læse mere om Robotter til undervisning her.