Teknologiforståelse i folkeskolen Møde 2

Teknologiforståelse i folkeskolen

Netværket samles for anden gang og vi skal have et spændende indlæg fra Cathrine Hasse fra DPU, Århus Universitet der i mange år har arbejdet med hvordan teknologi påvirker vores samfund, og hvordan samfundet forholder sig til det. Hun holder oplægget : “Hvilke kompetencer skal børn og unge have i en fremtid præget af hastige forandringer, der på mange måder formes af teknologiske udviklinger ?”

Der bliver naturligvis også tid til at høre om det nye læringslaboratorie, “Robothus Fyn” , ligesom Teknologipagten vil komme og fortælle om deres muligheder for at at støtte skoler.

Se hele indholdet til møde  2  “Teknologiforståelse i folkeskolen” nedenfor.

Indhold

Program:

12.00: Opstart, netværk  og sandwich

12.30: Oplæg: “Hvilke kompetencer skal børn og unge have i en fremtid præget af hastige forandringer, der på mange måder formes af teknologiske udviklinger?     

Oplægget diskuterer, hvorledes fremtidens behov for kompetencer  både skal forholde sig til viden om og mulighed for at interagere med nye teknologier, men i lige så høj grad vil blive formet af et nyt menneskesyn, der er på vej og som synes at skabe en forståelse af det menneskelige og menneskets behov, som alt andet end maskinlignende.

V. Cathrine Hasse, DPU, Århus Universitet

Efterfølgende debat og erfaringsudveksling

14.00: Pause, kaffe/the og kage

14.20: ERFA: Hvad er Robothus Fyn, og Langeskov Skoles  måde at arbejde med teknologiforståelse

Robothus Fyn bliver fyens førende læringssted for grundskolelever for hele Fyn. Visionen er at folkeskoleelever fra hele Fyn kan komme til ”huset”  – vel at mærke for meget få midler –  og her få en lærerig oplevelse på 1 eller 2 dage. Skolen vil tilbyde kurser for lærere, lærerstuderende, lave camps, teknologi-lejrskole med overnatning på skolen m.m.  Derudover vil Robothus Fyn være tovholder på FLL og andre robotkonkurrencer for grundskoler.

 v. Klavs Lauridsen, Skoleleder, Langeskov skole 

15.00 : Teknologipagten

Teknologipagten vil overordnet fortælle om  hvem de er, men også om projektet ”Teksperimentet” målrettet grundskolen, der er et website med undervisningsmaterialer og didaktiske ressourcer med henblik på at inddrage teknologi på en hensigtsmæssig måde i undervisningen.

v. Kasper Bendtsen, relation manager, teknologipagten

15.35: Netværk og mulighed for ERFA

16.00:  Dagen slutter

 

Tilmelding

Tilmelding foregår ved at sende en mail til: bjarke@mayberobotics.dk

Deadline: Frist for tilmelding er 29. Marts

 

Tovholder: Bjarke Falk Nielsen

Bjarke har arbejdet med robotter i 20 år og var blandt andet med i gruppen der udviklede det første LEGO MINDSTORMS produkt på LEGO i Billund og har desuden været aktiv i FIRST LEGO League i en årrække.

DATO

Tirsdag d. 16. april


STED

KUBO Robotics

Niels Bohrs Alle 185,

5220 Odense SØ

TOVHOLDER

Bjarke Falk Nielsen
Mail: Bjarke@mayberobotics.dk
Tlf: +45 2119 4797
Østerbro 4, 5690 Tommerup

PRIS

Medlemmer: Gratis

Ikke medlemmer 1.400 kr. +moms

Bliv medlem

Bliv medlem af ” Teknologiforståelse i folkeskolen”.

Hop på nu,  og betal 3.600,- kr + moms for de resterende 3 møder i 2019.

Bliv en del af “Teknologiforståelse i folkeskolen” i dag.

 

0