Innovation

Innovation

Vi hjælper konkret med at få innovationsprocessen på skinner.

I den tidlige produktudviklings fase er det altafgørende at virksomheden åbner op og lader nye øjne se på produkt, løsning og teknologi. Netop her ved vi, at vi kan gøre en afgørende forskel ved at inddrage supplerende kompetencer så som designere og forskere,

Vi hjælper med innovationsworkshops og med at sætte innovationssamarbejder op, så i kan koncentrerer jer om jeres kerneforretning.

Kontakt os, hvis vi skal tage et opstartsmøde og drøfte samarbejdsmuligheder..

Innovation gennem partnerskaber
Dansk Agroindustri

Dansk Agroindustri vil i perioden Februar til September 2020,  tage initiativ til at skabe muligheder for deres medlemmer til at indgå i nye unikke partnerskaber og skabe fremtidens teknologiske løsninger. Konkret vil det for det enkelte medlem betyde muligheder for at indgå i Forsknings og udviklingssamarbejder med eksterne partnere og universiteter til gavn for den enkelte virksomhed. Alle branchens virksomheder kan deltage.

En række aktører vil indgå som sparringspartnere og Maybe Robotics skal sikre at vi når frem til partnerskaber hvor nye teknologier kan udvikles over en årrække til gavn for branchen, samfund, klimaet og det enkelte medlem.

Sqm farm

Projektet udvikler teknologi til landbrugssektoren.

Et ønske om at finde uønskede vækst som eg. svamp i løg. Dette bliver idag gjort manuelt, men ønsket er at få mobile robotter eller droner til at gøre dette.

Kan sygdomme findes før man gør idag, kan man nå at redde løgene og dermed spare kemikalier og tid. Dette er godt for landmandens økonomi og for naturen.

Projektet er med en række store aktører og ledes af Agrointelli.

Hold dig opdateret

Bliv medlem af Maybe-familien allerede i dag!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om hvordan du får taget hul på robotteknologien? Hvilke robotter du bør investere i? Og hvad med økonomi, tid og overskud til implementering? Det og meget mere får du input til her.

KONTAKT OS

Send en mail til

bjarke@mayberobotics.dk

0